AKADEMIA SKUTECZNEGO PEDAGOGA

  • Cel szkolenia:   jest zdobycie podstawowej wiedzy związanej z pedagogiką, psychologią, rozwojem dzieci i młodzieży. Uczestnik szkolenia zdobędzie podstawowy warsztat metodyczny do pracy z dzieckiem: z zaburzeniem uwagi, trudnym i agresywnym, chorym, niepełnosprawnym, z niepełnosprawnością intelektualną. Zdobędzie podstawowy warsztat umiejętności opiekuńczo-wychowawczych do pracy z dziećmi.
  • Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień do bycia terapeutą.
  • Liczba godzin: 200
  • Cena szkolenia: 699 zł
  • Zaświadczenie: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia GRATIS! 
  • Wzory dokumentów: DYPLOM MEN,  DYPLOM ZWYKŁYSUPLEMEN